Публикации результатов наших научных исследований

Исследования средств остеосинтеза конечностей человека:

Статьи в медицинских и научно-технических журналах

НазваниеТип
04-02 Нікітін П.В., Лакша А.М., Шидловський М.С. Визначення та порівняння жорсткості фіксації перелому таранної кістки при використанні різних методик різних методик остеосинтезу (експериментальне дослідження) // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2004, №4. – С. 44–49.

.pdf

04-03 Нікітін П.В., Лакша А.М., Шидловський М.С. Натурне дослідження жорст-кості різних типів оперативної фіксації п’яткової кістки при внутрішньосуглобових переломах (експериментальне дослідження) // Літопис травматології та ортопедії. – 2004, № 1–2. – С. 16–20.

.pdf

-Нікітін П.В., Лакша А.М., Шидловський М.С. Визначення та порівняння жорсткості фіксації перелому таранної кістки при використанні різних методик остеосинтезу // Вісник ВНМУ, 2005, T9 №1 – С. 26 - 29
05-06 Нікітін В.П., Лакша А.М., Шидловський М.С. Жорсткість різних типів оперативної фіксації заплесно-плесневих суглобів при натуральному моделюванні гомолатерального вивиху плеснових кісток (експериментальне дослідження) // Літопис травматології та ортопедії. – 2005. – № 1–2. – С. 16–20.

.pdf

06-02 Бур'янов О.А., Лакша А.М., Шидловський М.С., Шпак Д.Ю. Методичні підходи до розробки шарнірно-дистракційних систем зовнішньої фіксації для відновлення функцій ліктьового суглоба // Проблеми військової охорони здоров’я. Збірник наукових праць Української Військово-медичної академії. Вип.17. – Київ. – 2006. – С. 458–467.

.pdf

08-01 Шидловський М.С., Лакша А.М., Бур’янов О.А. Дослідження деформацій-них характеристик систем фіксації, що використовуються при лікуванні пошкоджень кісток та суглобів // Вестник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт", серия Машиностроение, – К: 2008, – № 54. – С. 51-62.

.pdf

09-05 Шидловский Н.С. Методы экспериментальных исследований систем фиксации, применяемых для лечения повреждений конечностей человека // В кн.: Динаміка, надійність і довговічність механічних і біомеханічних систем та елементів їхніх конструкцій. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції – Севастополь, 8-10 вересня 2009. – С. 88-96.

.pdf

09-07 Анатомо-біомеханічне обґрунтування застосування компресійно-дистракційних шарнірних апаратів зовнішньої фіксації для лікування уражень суглобів кисті // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва, – 2009, Том 10, № 2. – С. 61-64. (в соавторстве)

.pdf

09-08 Полулях М.В.. Бур’янов О.А., Юрійчук Л.М., Шидловський М.С. Біомеханічне обґрунтування способів фіксації нестабільних переломів ділянки стегнової кістки // Літопис травматології та ортопедії. – 2009, № 1-2. – С. 24-28.

.pdf

10-01 Котюк В.В., Бур'янов А.А., Самохін А.В., Кваша В.П., Лакша А.М., Шидловський М.С., Тимошенко О.В. Компресійно-дистракційні шарнірні апарати власної конструкції в лікуванні уражень суглобів кисті // Травма (науково – практичний журнал). – 2010, Том 11, № 1. – С. 31-33. (в соавторстве)

.pdf

10-09 Шидловский Н.С. О методах исследования систем остеосинтеза конечно-стей человека // Вісник Національного технічного університету України "Київсь-кий політехнічний інститут", Серія Машинобудування, – К: 2010, – № 58. – С. 195-203

.pdf

10-10 Шидловский Н.С., Лакша А.М., Лакша А.А. Параметры жесткости стержневых аппаратов фиксации // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Серія Машинобудуван-ня, – К: 2010, – № 59. – С. 31-34.

.pdf

10-12 Шидловський Н.С., Юрійчук Л.М., Шпак Д.Ю. Механічні дослідження різ-них способів з’єднання переломів вертлюгової ділянки стегнової кістки людини // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Серія Машинобудування, – К: 2010, – № 59. – С. 271-276.

.pdf

10-21 Шидловский Н.С., Литун Ю.Н., Ковалев Д.В. Биомеханические исследова-ния особенностей деформирования нижних конечностей человека под действием функциональных нагрузок с учетом анатомического положения стопы // Вісник СевНТУ. Вип. 110. Механіка, енергетика, екологія: зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. – С.250 – 256.

.pdf

11-01 Лакша А.М., Шидловський М.С. Біомеханічні характеристики стрижньо-вих систем фіксації велико-гомілкової кістки при короткочасних та циклічних навантаженнях // Літопис травматології та ортопедії. – 2011, № 1-2. – С. 29-35.

.pdf

11-06.1 Шидловский Н.С. Методы исследования деформационной надежности систем остеосинтеза конечностей человека // Біомедична інженерія, – К: 2011, – № 1. – С. 24-31.

.pdf

11-06.2 Шидловский Н.С. Методы исследования систем остеосинтеза конечно-стей человека. Часть 2. Критерии деформационной надежности // Біомедична інженерія, – К: 2011, – № 2. – С. 42-50.

.pdf

11-07 Шидловский Н.С., Радомский А.А., Литун Ю.Н. Биомеханические характеристики систем остеосинтеза конечностей человека при действии кратковременных и длительных нагрузок // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Серія Машинобудування, – К: 2011, – № 61 том 1. – С. 159 –165.

.pdf

11-08 Шидловский Н.С., Лакша А.М., Шпак Д.Е. Натурные испытания систем "большеберцовая кость с переломом – стержневой аппарат фиксации" // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Серія Машинобудування, – К: 2011, – № 61 том 2. – С. 134 –140.

.pdf

11-23 Шидловский Н.С., Шпак Д.Е., Ковалёв Д.В. Влияние режимов циклических нагрузок на развитие деформаций в поврежденных бедренных костях с системами фиксации переломов // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Серія Машинобу-дування, – К: 2011, – № 63. – С. 118-122.

.pdf

11-24 Анкін М.Л., Анкін Л.М., Шидловский Н.С., Сатишев М.М. Експериментально-біомеханічні випробування накісткового остеосинтезу при переломах діафіза великогомілкової кістки // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2011, – № 1 (68). – С. 68-73.

.pdf

12-19 Літун Ю. М., Шидловський М.С. Деформування нижньої кінцівки під дією осьових навантажень при модельованих ушкодженнях малогомілкової кістки // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2012, № 1. С. 69-71.

.pdf

12-20 Шидловський М.С. Критерии деформационной надежности систем остеосинтеза // Літопис травматології та ортопедії. – 2012, № 1-2. – С. 120-125.

.pdf

13-1.1 Шидловський М.С., Лакша А.М., Шпак Д.Ю. Уніфікація характерис-тик деформування в біомеханічних дослідженнях систем остеосинтезу // Літопис травматології та ортопедії. – № 1-2/2013 (25-26). – С.113-117.

.pdf

13-1.2 Шидловський М.С., Бур’янов О.А., Лакша А.М., Скобенко Є.О., Ковбаса М.Л., Головчак А.В. Біомеханічні характеристики різних способів фіксації переломів в області колінного суглоба // Літопис травматології та ортопедії, № 3-4/2013 (27-28). – С. 43-48.

.pdf

13-1.3 Шидловський М.С., Лакша А.М., Шпак Д.Ю. Застосування уніфікова-них характеристик деформування систем остеосинтезу в біомеханічних дослідженнях // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип..137/2013. Серія: Механіка, енергетика, екологія. -– Севастополь, 2013. – С. 142-147.

.pdf

13-1.4 Шидловський М.С., Скобенко Є.О., Ковбаса М.Л. Біомеханічні характеристики різних способів фіксації переломів в області колінного суглоба // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип..137/2013. Серія: Механіка, енергетика, екологія. -– Севастополь, 2013. – С. 148-155.

.pdf

14-1.1 Шидловский Н.С., Лакша А.М., Дымань М.М. Особенности выбора режимов биомеханических натурных испытаний систем остеосинтеза с учетом циклических нагрузок // Літопис травматології та ортопедії. – № 1-2/2014 (29-30). – С.115-120.

.pdf

14-1.2 Юрійчук Л.М., Полулях М.В., Клепач М.С., Шидловський М.С., Баран А.І., Попович Ю.І. Біомеханічна оцінка різних способів фіксації при нестабільних переломах вертлюгової ділянки стегнової кістки в експерименті та застосування результатів дослідження в клініці // Літопис травматології та ортопедії. – № 1-2/2014 (29-30). – С.88-91.

.pdf

14-1.3 Шидловський М.С., Літун Ю.М., Шпак Д.Ю. Вплив ушкоджень малогомілкової кістки на деформації нижньої кінцівки при зовнішніх навантаженнях // Вісник НТУУ «КПІ». Серiя машинобудування №1 (70). 2014 - стр.137-142.

.pdf

14-1.5 Шидловський М.С., Скобенко Є.О. Біомеханічні характеристики різних способів фіксації переломів в області колінного суглоба //Вісник НТУУ «КПІ». Серiя машинобудування №3 (72). 2014. – С. 24-31.

.pdf

Материалы научных конференций

НазваниеТип
04-01 Шидловський М.С., Нікітін П.В., Лакша А.М., Шпак Д.Ю. Порівняльні випробування різних типів оперативних фіксацій кісток при внутрішньосуглобових переломах // В кн.: Надёжность и долговечность механизмов, элементов конструкций и биомеханических систем. Материалы международной научно-технической конференции. – Севастополь, 1-4 сентября 2004. – С. 88-91.

.pdf

05-01 Бур'янов О.А., Лакша А.М., Шидловський М.С. и др. Методологічні підходи до розробки шарнірно-дистракційних систем зовнішньої фіксації для відновлення функцій ліктьового суглоба // В кн.: Актуальні проблеми діагностики та лікування ушкоджень та захворювань плечового та ліктьового суглоба. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Київ, 21-22 квітня 2005, – С. 17-18.

.pdf

05-02 Шидловський М.С., Шпак Д.Ю., Лакша А.М., Бур'янов О.А. Біомеханічні особливості шарнірно-дистракційних систем зовнішньої фіксації для віднов-лення функцій плече-ліктьового суглоба // В кн.: Надёжность и долговечность механизмов, элементов конструкций и биомеханических систем. Материалы международной научно-технической конференции. – Севастополь, 5-8 сентября 2005. – С. 208-211.

.pdf

05-03 Шидловський М.С., Нікітін П.В., Лакша А.М., Шпак Д.Ю. Експериментальні дослідження жорсткостей різного типу оперативних фіксацій таранної кістки при внутрішньосуглобових переломах // В кн.: Надёжность и долговечность механизмов, элементов конструкций и биомеханических систем. Материалы международной научно-технической конференции. – Севастополь, 5-8 сентября 2005.– С. 211-214.

.pdf

06-04 Бурьянов А.А., Лакша А.М., Шидловский Н.С., Шпак Д.Ю. Обоснование характеристик системы внешней фиксации для восстановления функций локтевого сустава // В кн.: Композиционные материалы в промышленности. Материалы двадцать шестой международной конференции и выставки. – Ялта, 29 мая - 2 июня 2006. – С. 286-288.

.pdf

06-05 Лакша А.М., Никитин П.В., Шидловский Н.С., Шпак Д.Е. Экспериментальное исследование жёсткости различных типов фиксации переломов пяточной кости как композиционного материала // В кн.: Композиционные материалы в промышленности. Материалы двадцать шестой международной конференции и выставки. – Ялта, 29 мая - 2 июня 2006. – С. 419-420.

.pdf

06-06 Шидловский Н.С., Шпак Д.Е., Лакша А.М. Методы биомеханических испытаний стержневых аппаратов внешней фиксации // В кн.: Надежность и долговечность механизмов, элементов конструкций и биомеханических систем. Материалы международной научно-технической конференции. – Севастополь, 5-8 сентября 2006. – С. 196–198.

.pdf

07-02 Бур’янов О.А., Лакша А.М., Шидловський М.С., Шпак Д.Ю., Муаяд Аюб Визначення жорсткості зв’язкового апарату надп’ятково-гомілкового суглоба за допомогою натурних стендових досліджень // Збірник наукових праць Міжнародної конференції з актуальних проблем артрології та вер-тебрології, присвяченій 100-річчю ДУ "Інститут патології хребта та суглобів імені М.І.Ситенка. – Харків, 4-5 жовтня 2007. – С. 25–27.

.pdf

11-04 Шидловський М.С. Деформаційні критерії надійності систем остеосинтезу кінцівок людини // В кн.: Матеріали ІІ міжнародної конференції "Біомедична інженерія і технологія". – Київ, 17-18 березня 2011. – С. 176-178.

.pdf

11-05 Шидловський М.С., Анкін М.Л., Анкін Л.М., Сатишев М.М. Біомеханічні характеристики накісткового остеосинтезу при переломах великогомілкової кістки // В кн.: Матеріали ІІ міжнародної конференції "Біомедична інженерія і технологія". – Київ, 17-18 березня 2011. – С. 178-179.

.pdf

12-02 Макаров І.В., Шидловський М.С., Педенко П.О. Деформаційна надійність фіксації переломів діафізу стегнової кістки різними типами пластин // В кн.: Матеріали ІІІ міжнародної конференції "Біомедична інженерія і технологія". – Київ, 15-16 березня 2012. – С. 107-108.

.pdf

12-03 Макаров І.В., Шидловський М.С., Педенко П.О. Деформаційна надійність фіксації переломів діафізу стегнової кістки різними типами пластин // В кн.: Матеріали ІІІ міжнародної конференції "Біомедична інженерія і технологія". – Київ, 15-16 березня 2012. – С. 107-108.

.pdf

12-18 Радомський О.А., Литун Ю.Н., Шидловский Н.С. Експериментальне ви-вчення стабільності надп'ятково-гомілкового суглоба при модельованих ушкодженнях малогомілкової кістки // В кн.: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні теоретичні та практичні аспекти травматології та ортопедії". – Донецьк, 24–25 травня 2012. – С. 14–16.

.pdf

12-22 Бур'янов О.А., Лакша А.М., Шидловський М.С. Проблеми оцінки якості нових систем остеосинтезу // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю "І Український симпозіум з біомеханіки опорно-рухової системи" – Дніпропетровськ, 13 – 14 вересня 2012. – С. 44.

.pdf

12-23 Коструб О.О., Бур'янов О.А., Котюк В.В., Самохін А.В., Шидловський М.С., Тимошенко О.В. Раціональні параметри спиць та стержнів в шарнірних апаратах зовнішньої фіксації для суглобів кисті // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю "І Український симпозіум з біомеханіки опорно-рухової системи" – Дніпропетровськ, 13 – 14 вересня 2012. – С. 53.

.pdf

12-25 Скобенко Є.О., Шидловський М.С., Ковбаса М.Л. Біомеханічні характеристики різних способів фіксації косого перелому проксимального епіфізу великогомілкової кістки // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю "І Український симпозіум з біомеханіки опорно-рухової системи" – Дніпропетровськ, 13 – 14 вересня 2012. – С. 64.

.pdf

12-26 Шидловський М.С. Вибір раціональних режимів випробувань та критеріїв надійності систем остеосинтезу кінцівок // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю "І Український симпозіум з біомеханіки опорно-рухової системи" – Дніпропетровськ, 13 – 14 вересня 2012. – С. 67.

.pdf

12-27 Шидловський М.С., Лакша А.М., Шпак Д.Ю. Уніфікація характеристик деформування переломів кінцівок // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю "І Український симпозіум з біомеханіки опорно-рухової системи" – Дніпропетровськ, 13 – 14 вересня 2012. – С. 68.

.pdf

12-28 Літун Ю.М., Шидловський М.С., Омельченко Т.М. Деформування комплексу гомілка – стопа при осьових статичних та циклічних навантаженнях // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю "І Український симпозіум з біомеханіки опорно-рухової системи" – Дніпропетровськ, 13 – 14 вересня 2012. – С. 101.

.pdf

13-2.1 Шидловский Н.С., Дымань М.М. Методы оценки надежности средств фиксации переломов конечностей // Наука і практика в сучасному світі: актуальні проблеми та тенденції розвитку. Збірник матеріалів міжнародної науково – практичної конференції (м. Київ, Україна, 18 грудня 2013 р.). Частина 2. Природничі та медичні науки. Технічні і математичні науки. – Центр Науково – Практичних Студій, 2013. – С. 91-96.

.pdf

14-2.1 Шидловський М.С. Застосування способів циклічного навантаження для оцінки надійності систем фіксації переломів // Матеріали науково-практичної конференції "Проблеми біомеханіки та медичного матеріалознавства" – Київ, 21–22 листопада 2013. – Літопис травматології та ортопедії, №1-2/2014 (29-30) С. 206.

.pdf

14-2.2 Шидловський М.С., Лакша А.М. Оптимізація методик експериментальних досліджень в біомеханіці систем остеосинтезу кінцівок // Матеріали науково-практичної конференції "Проблеми біомеханіки та медичного матеріалознавства" – Київ, 21–22 листопада 2013. – Літопис травматології та ортопедії, №1-2/2014 (29-30) С. 207.

.pdf

14-2.6 Скобенко Є.О., Шидловський М.С., Лакша А.М., Ковбаса М.Л. Дослідження надійності засобів фіксації переломів проксимального епіфізу великогомілкової кістки // Матеріали науково-практичної конференції "Проблеми біомеханіки та медичного матеріалознавства" – Київ, 21–22 листопада 2013. – Літопис травматології та ортопедії, №1-2/2014 (29-30) С. 211.

.pdf

14-2.7 Літун Ю.М., Шидловський М.С. Деформування нижньої кінцівки під дією осьових статичних та циклічних навантажень при модельованих ушкодженнях малогомілкової кістки // Матеріали науково-практичної конференції "Проблеми біомеханіки та медичного матеріалознавства" – Київ, 21–22 листопада 2013. – Літопис травматології та ортопедії, №1-2/2014 (29-30) С. 212.

.pdf

14-2.9 Лакша А.М., Шидловський М.С., Єщенко В.О. Напружено-деформрваний стан біомеханічних систем «сегмент кінцівки – пристрій фіксації» при транспортуванні постраждалих // Матеріали науково-практичної конференції "Проблеми біомеханіки та медичного матеріалознавства" – Київ, 21–22 листопада 2013. – Літопис травматології та ортопедії, №1-2/2014 (29-30) С. 213.

.pdf

14-2.11 Шидловський М.С., Крищук М.Г, Лакша А.М. Методи визначення показників надійності систем фіксації переломів кісток з метою сертифікації // Матеріали Всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми та перспективи біомедичної інженерії» – Київ, 15 квітня 2014. – С. 182-184.

.pdf

Исследования средств остеосинтеза челюсти человека:

Статьи в медицинских и научно-технических журналах

НазваниеТип
06-01 Маланчук В.О., Степаненко В.О., Шидловський М.С., Копчак А.В. Вивчення характеристик кісткового регенерату в експерименті на моделі травматичного перелому нижньої щелепи щура // Науковий вісник національного медичного університету імені О.О. Богомольця. – 2006, № 1. – С. 45-50.

.pdf

08-02 Шидловський М.С., Маланчук В.О., Копчак А.В. Натурне дослідження міцності та структури кісткового зрощування переломів нижніх щелеп // Вестник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт", серия Машиностроение, – К: 2008, – № 54. – С. 63-71.

.pdf

08-03 Маланчук В.О., Копчак А.В., Шидловський М.С., Шпак Д.Ю. Біомеханічні і структурні особливості кісткового зрощення при експериментальному переломі нижньої щелепи // Науковий вісник національного медичного університету імені О.О. Богомольця. – 2008, № 1 (16). – С. 44-50.

.pdf

12-21 Шидловський М.С., Копчак А.В., Шпак Д.Ю. Деформаційні характеристики систем остеосинтезу нижньої щелепи // Вісник СевНТУ. Збірник наукових праць. Серія: Механіка, енергетика, екологія - Вип..133/2012 – Севастополь, 2012. – С. 191-194.

.pdf

Материалы научных конференций

НазваниеТип
06-03 Маланчук В.А., Степаненко В.О., Шидловський М.С., Копчак А.В. Особливості вивчення біомеханічних характеристик кісткового регенерату в експерименті // В кн.: Стоматологічна імплантологія. Остеоінтеграція. Матеріали другого українського міжнародного конгресу. Київ, 11-13 травня 2006. – С. 46-49.

.pdf

07-01 Маланчук В.А., Шидловский Н.С., Шпак Д.Ю., Копчак А.В. Эксперимен-тальное исследование биомеханических и структурных особенностей костного сращения при переломах нижней челюсти //В кн.: Надежность и долговечность механизмов, элементов конструкций и биомеханических систем. Материалы международной научно-технической конференции. – Севастополь, 4-7 сентября 2007. – С. 126-130.

.pdf

08-04 Маланчук В.О., Копчак А.В., Шидловський М.С., Шпак Д.Ю. Експериментальне дослідження біомеханічних характеристик кісткового зрощення при переломі нижньої щелепи в залежності від величини і характеру зміщення кісткових уламків // В кн.: Матеріали науково-практичній конференції "Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія" – Київ, 11 січня 2008. – С. 121-124.

.pdf

08-05 Маланчук В.О., Копчак А.В., Шидловський М.С. Механічні властивості кісткових регенератів при експериментальному переломі нижньої щелепи // В кн.: Матеріали третього Українського міжнародного конгресу "Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція" та другого Українського симпозіуму зубних техніків "Зубне протезування на імплантатах" – Київ, 15-17 травня 2008. – С. 231-233.

.pdf

08-06 Маланчук В.О., Копчак А.В., Шидловський М.С. Вплив взаємного розташування кісткових уламків на механічні і структурні властивості кісткових регенератів при експериментальному переломі нижньої щелепи. // В кн.: Матеріали ІІІ (Х) з'їзду Асоціації стоматологів України. – Полтава, 16-18 жовтня 2008. – С. 308-309.

.pdf

09-10 Маланчук В.О., Копчак А.В., Шидловський М.С. Вплив величини зміщен-ня уламків при переломі нижньої щелепи на механічні властивості кісткового зрощення // В кн.: Матеріали науково-практичної конференції "Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія" з нагоди 95-ліття з дня народження, заслуженого діяча науки УРСР, професора Семенченка Григорія Івановича. – Київ, 12-13 січня 2009. – С. 147-150.

.pdf

09-11 Маланчук В.О., Копчак А.В., Кріщук М.Г., Шидловський М.С. Вивчення змін пружно-деформованого стану нижньої щелепи при неправильно зрощених переломах виросткового відростку методом скінчених елементів // В кн.: Матеріали першого Українського міжнародного з'їзду черепно-щелепних-лицевих хірургів України. – Київ, 15-16 травня 2009. – С. 154-158.

.pdf

09-12 V. Malanchuk, A. Kopchak., N. Shidlovsky The mechanical and structural properties of the bone regenerate in experimental mandible fracture // 10th Joint Symposium "Biomaterials and bioengineering for oral and maxillofacial surgery" – Rostock - Riga, 07 - 10 May 2009. - p. 36 - 37.

.pdf

09-13 Malanchuk V.A., Kopchak A.V., Shidlovsky N.S. The mechanical and structural properties of the bone regenerate in experimental mandible fracture // 1st congress of Biomedicine in oro-maxillofacial area. Main scientific programmer. Ab-stracts. – Košice, 8-10.10.2009. - p. 75 - 76.

.pdf

11-19 Маланчук В.О., Копчак А.В.Крищук М.Г., Шидловський М.С. Біомеханічний аналіз способів остеосинтезу нижньої щелепи із застосуванням накісних титанових міні пластин // В кн.: Матеріали ІІ з’їзду Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів. – Київ, 13-14 травня 2011. – С. 258-261.

.pdf

12-24 Маланчук В.О., Шидловський М.С., Копчак А.В. Характеристики жорсткості систем для остеосинтезу нижньої щелепи в натурному експерименті // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю "І Український симпозіум з біомеханіки опорно-рухової системи" – Дніпропетровськ, 13 – 14 вересня 2012. – С. 58.

.pdf

14-2.5 Маланчук О.В., Копчак А.В., Шидловский Н.С. Клініко-експериментальне дослідження біомеханічних властивостей систем фіксації, що застосовують при переломах щелепи // Матеріали науково-практичної конференції "Проблеми біомеханіки та медичного матеріалознавства" – Київ, 21–22 листопада 2013. – Літопис травматології та ортопедії, №1-2/2014 (29-30) С. 210.

.pdf

14-2.10 Шидловский Н.С., Копчак А.В., Дымань М.М. Жорсткість засобів фіксації переломів нижньої щелепи людини // Теоретичні та прикладні проблеми технічних і математичних наук. Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції (м. Київ, Україна, 7 лютого 2014р.). – Центр Науково – Практичних Студій, 2014. – С. 19-26.

.pdf

Исследования прочности и упругости костной ткани:

Статьи в медицинских и научно-технических журналах

НазваниеТип
09-09 Маланчук В.О., Копчак А.В., Шидловський М.С. Зміна механічних властивостей кісткової тканини уламків нижньої щелепи при травматичному переломі // Український стоматологічний альманах. – 2009, №6. – С.44-48.

.pdf

10-11 Шидловський Н.С., Маланчук В.О., Копчак А.В. Вивчення механічних характеристик кісткової тканини з урахуванням її анізотропії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Серія Машинобудування, – К: 2010, – № 59. – С. 34-37.

.pdf

10-22 Шидловський М.С., Маланчук В.О., Копчак А.В. Експериментальне дослі-дження процесу релаксації напружень в кістковій тканині нижньої щелепи // Вісник СевНТУ. Вип. 110. Механіка, енергетика, екологія: зб. наук. пр. – Севасто-поль: Вид-во СевНТУ, 2010. – С.257 – 261.

.pdf

10-23 Маланчук В.А., Копчак А.В., Шидловський М.С. Експериментальне дослі-дження процесу релаксації напружень в кістковій тканині нижньої щелепи // Вісник стоматології, – 2010, – № 2, – С.90-96.

.pdf

Материалы научных конференций

НазваниеТип
09-06 Шидловский Н.С., Маланчук В.А., Копчак А.В. О методических особенностях экспериментального изучения биомеханических свойств костных тканей // В кн.: Динаміка, надійність і довговічність механічних і біомеханічних систем та елементів їхніх конструкцій. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. – Севастополь, 8-10 вересня 2009. – С. 82-88.

.pdf

10-02 Маланчук В.О., Копчак А.В., Шидловський М.С. Дослідження релаксації напружень в кістковій тканині нижньої щелепи. // В кн.: Матеріали ІІІ конференції з міжнародною участю "Актуальні проблеми біомедичної інженерії, інформатики, кібернетики і телемедицини – Київ, 11-13 березня 2010. – С. 121-124.

.pdf

10-24 Маланчук В.А., Копчак А.В., Шидловський М.С. Механічні характеристики кісткової тканини нижньої щелепи та їх значення в дентальній імплантації. // В кн.: Матеріали четвертого Українського міжнародного конгресу «Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція». 14-15 травня 2010. – Київ, 2010. – С.135-139.

.pdf

-Malanchuk V., Kopchak A., Shidlovskiy N. Elastic and Visco-Elastic Properties of the Cortical and Spongious Bone in Patients with Mandible Fractures // В кн.: Abstracts from the XXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Bruges (Belgium), September 14-18th, – 2010. – Р.675-676.
11-03 Маланчук В.О., Шидловський М.С., Копчак А.В. Натурне дослідження жорсткості систем "фіксатор-кістка" при переломах нижньої щелепи // В кн.: Матеріали ІІ міжнародної конференції "Біомедична інженерія і технологія". – Київ, 17-18 березня 2011. – С. 115-117.

.pdf

11-09 Маланчук В.О., Копчак А.В., Шидловський М.С. Непрямі методи визначення механічних властивостей кісткової тканини нижньої щелепи in vivo // В кн.: Матеріали науково-практичної конференції "Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія", –Київ – 2011. – С. 226-229.

.pdf

12-01 Копчак А.В., Білецький Є.С., Шидловський М.С. Механічні характеристики кісткової тканини нижньої щелепи людини // В кн.: Матеріали ІІІ міжнародної конференції "Біомедична інженерія і технологія". – Київ, 15-16 березня 2012. – С. 85-86.

.pdf

14-2.3 Лакша А.М., Шидловский Н.С., Ковбаса Н.Л. , Лакша А.А. Метод оценки биомеханических характеристик костной ткани в области огнестрельного перелома // Матеріали науково-практичної конференції "Проблеми біомеханіки та медичного матеріалознавства" – Київ, 21–22 листопада 2013. – Літопис травматології та ортопедії, №1-2/2014 (29-30) С. 208.

.pdf

14-2.4 Шидловський М.С., Білецький Е.С., Павлюк Я.В., Димань М.М. Біомеханічні властивості кісткової тканини з урахуванням особливості її структури та фізіологічних факторів // Матеріали науково-практичної конференції "Проблеми біомеханіки та медичного матеріалознавства" – Київ, 21–22 листопада 2013. – Літопис травматології та ортопедії, №1-2/2014 (29-30) С. 209.

.pdf

Исследования материалов, применяемых в медицине:

НазваниеТип
11-02 Шидловский Н.С.,Лакша А.М., Миколюк Ю.В. Методика и результаты испытаний хирургических шовных материалов на перетирание // Літопис травматології та ортопедії. – 2011, № 1-2. – С. 74-76.

.pdf

13-1.5 Шидловський М.С., Савічук А.О. Вплив конструкцій та матеріалу внутрішньоканальних штифтів на механічні характеристики відновлених різців нижньої щелепи // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип..137/2013. Серія: Механіка, енергетика, екологія. -– Севастополь, 2013. – С. 156-162.

.pdf

14-1.4 Шидловський М.С., Савичук А.О. Вплив конструкції та матеріалу внутрішньоканальних штифтів на на механічні характеристики відновлених різців нижньої щелепи // Вісник НТУУ «КПІ». Серiя машинобудування №2 (71). 2014 - стр.71-72.

.pdf

14-2.8 Борисенко А.В., Савичук А.О., Шидловський М.С. Вплив матеріалу внутрішньоканальних штифтів та штучної кукси на механічні характеристики відновлених різців нижньої щелепи // Матеріали науково-практичної конференції "Проблеми біомеханіки та медичного матеріалознавства" – Київ, 21–22 листопада 2013. – Літопис травматології та ортопедії, №1-2/2014 (29-30) С. 214.

.pdf

Исследования конструкционных полимеров и пластмасс:

НазваниеТип
1982.1 Релаксационные свойства эластичных приводных ремней для аппаратуры магнитной записи (в соавт.) // Техника средств связи. Сер. общетехн. 1982. Вып. 2(14). С.116–123.

.pdf

-Статическая прочность полиэтилена после длительной эксплуатации в различных климатических зонах (в соавт.) // Проблемы прочности. – 1984. – № 5. – С. 82–86.
-Статическая прочность модифицированного полиэтилена после длительной эксплуатации в различных климатических зонах (в соавт.) // Проблемы прочности. – 1985. – № 2. – С. 47–53.
1985.2 Влияние тропического климата на прочность конструкционных полимеров (в соавт.) // Пластические массы. – 1985. – № 6. – С. 23–24.

.pdf

1986.3 Влияние тропического климата на вязкоупругие свойства конструкци-онных полимеров (в соавт.) // Пластические массы. – 1986. – № 5. – С. 13–15.

.pdf

1988.1 Влияние климатических условий на статическую прочность композиционных полимерных пленок (в соавт.) // Вестник КПИ. Сер. машиностроение. – 1988. – вып. 25. – С. 21–25.

.pdf

-Влияние климатических условий и микробиологической среды на прочность и деформативность полиимидных пленок (в соавт.) // Проблемы прочности. – 1989. – № 11. – С. 51–56.
-Прочность модифицированных поливинилхлоридных пленок с учетом условий эксплуатации (в соавт.) // Проблемы прочности. – 1990. – № 8. – С. 71-76.
1990.2 Анизотропия деформации термической усадки поливинилхлоридной пленки (в соавт.) // Вестник КПИ. Сер. машиностроение. – 1990. – вып. 27. – С. 16–19.

.pdf

1990.3 Влияние климата тропиков и субтропиков на ударную вязкость поли-карбоната // Вестник КПИ. Сер. машиностроение. – 1990. – вып. 27. – С. 45–49.

.pdf

1992.2 Деформируемость модифицированных поливинилхлоридов (в соавт.) // Вестник КПИ. Сер. машиностроение. – 1992. – вып. 29. – С. 76–80.

.pdf

1992.3 Прочность и вязкоупругость пленочного полиимида, подвергнутого климатическим воздействиям // Вестник КПИ. Сер. машиностроение. – 1992. – вып. 29. – С. 81–85.

.pdf

1993.1 Выносливость модифицированных поливинилхлоридов (в соавт.) // Вестник КПИ. Сер. машиностроение. – 1993. – вып. 30. – С. 84–91.

.pdf

1993.2 Тепловое старение модифицированных полистиролов // Вестник КПИ. Сер. машиностроение. – 1993. – вып. 30. – С. 91–98.

.pdf

1997.1 Прочность и тепловое старение защитных полимерных покрытий (в соавт.) // Вестник КПИ. Сер. машиностроение. – 1997. – вып. 32. – С. 38–44.

.pdf

1997.2 Вязкоупругие свойства двухслойных термоусадочных лент (в соавт.) // Вестник КПИ. Сер. машиностроение. – 1997. – вып. 32. – С. 114–120.

.pdf

1997.3 Прочность полиолефинов после теплового старения (в соавт.) // Вестник КПИ. Сер. машиностроение. – 1997. – вып. 32. – С. 151–156.

.pdf

1997.4 Ударная прочность и динамические характеристики полиолефинов после теплового старения (в соавт.) // Вестник КПИ. Сер. машиностроение. – 1997. – вып. 32. – С. 213–217.

.pdf

1998.1 Вязкоупругие характеристики пластмасс, подвергнутых климатическим воздействиям // Праці міжнародної науково–технічної конференції «Прогресивна техніка і технологія машинобудування, приладобудування і зварювального виробництва» – К.: 1998. – С. 109–113.

.pdf

1998.2 Влияние условий длительной эксплуатации на прочность и выносли-вость конструкционных пластмасс (в соавт.) // Праці міжнародної науково–технічної конференції «Прогресивна техніка і технологія машинобудування, приладобудування і зварювального виробництва» – К.: 1998. – С. 113–118.

.pdf

2001.1 Влияние условий длительной эксплуатации на прочность, выносли-вость и вязкоупругие характеристики конструкционных пластмасс (в соавт.) // Материалы VI международной научно-практической конференции «Механика, компьютер, образование», Севастополь, 2-5 сентября 2001. – С. 32-39.

.pdf

Исследования свойств полимерных пленок с покрытиями:

НазваниеТип
1977.1 Исследование динамических характеристик магнитных лент и их основ при продольных колебаниях (в соавт.) // Техника средств связи. Сер. общетехн. 1977. Вып. 2(6). С. 74–80.

.pdf

1977.2 О температурной усадке магнитных лент (в соавт.) // Техника средств связи. Сер. общетехн. 1977. Вып. 2(6). С.81–89.

.pdf

1980.2 Несущая способность рулонируемых полимерных плёнок (в соавт.) // Проблемы прочности. – 1980. – №10. – С.104-113.

.pdf

1980.4 Исследование демпфирующей способности магнитных лент и их основ при продольных колебаниях (в соавт.) // В кн.: Рассеяние энергии при колебаниях механических систем. – Киев. – 1980. – С.310-314.

.pdf

1983.1 Применение принципа температурно-временной аналогии для описания вязкоупругих свойств полиэтилентерефталатных магнитных лент // Проблемы прочности. –1983. – №2. – С.32-37. (в соавт.)

.pdf

1984.2 Сравнительные характеристики прочности и вязкоупругости различных типов магнитных лент // Техника средств связи. Сер. общетехн. 1984. Вып. 2. С. 38–50. (в соавт.)

.pdf

1985.4 Деформативность магнитных лент при циклических нагрузках // Техника средств связи. Сер. общетехн. 1985. Вып. 2. С. 75–82. (в соавт.)

.pdf

1987.1 Кинетика накопления остаточных деформаций в магнитных лентах при циклических нагрузках // Техника средств связи. Сер. общетехн. 1987. Вып. 2 – С. 45–53. (в соавт.)

.pdf

1988.2 Температурные деформации магнитных носителей на полимерной основе // Тезисы докладов на 4-м Всесоюзном совещании «Методы и приборы для точных дилатометрических исследований материалов в широком диапазоне температур» – Ленинград, 1988. – С. 177-178. (в соавт.)

.pdf

1989.3 Температурная усадка магнитных носителей на ПЭТФ–основе // Вест-ник КПИ. Сер. машиностроение. – 1989. – вып. 26. – С. 30–34. (в соавт.)

.pdf

1990.1 Прочность и надежность магнитных лент – К.: Лыбидь, 1990. – 168 с. (в соавт.)

.pdf

1991.1 Развитие остаточных деформаций в магнитных лентах и их основах при циклическом деформировании // Вестник КПИ. Сер. машиностроение. – 1991. – вып. 28. – С. 53–56. (в соавт.)

.pdf

-К определению коэффициентов трения полимерных пленок. // Заводская лаборатория – № 6. – С. 62 – 64. (в соавт.)
1992.4 Ползучесть полиэтилентерефталатных пленок с покрытиями при цик-лическом нагружении // Вестник КПИ. Сер. машиностроение. – 1992. – вып. 29. – С. 85–89. (в соавт.)

.pdf

Исследования рулонированных полимерных пленок:

НазваниеТип
1978.1 Влияние температурного фактора на величину радиальных напряжений в рулоне магнитной ленты // Техника средств связи. Сер. об-щетехн. 1978. Вып. 2(10). С.88–94. (в соавт.)

.pdf

1980.1 Исследование релаксации напряжений в магнитной ленте, намотанной в рулон // Вестник КПИ. Машиностроение. – 1980. – Вып.№17. – С.3-7. (в соавт.)

.pdf

1980.3 Оценка целостности рулона магнитной ленты при работе в старт-стопном режиме // Техника средств связи. Сер. общетехн. 1980. Вып. 2(12). С.82–86. (в соавт.)

.pdf

1981.1 К оценке влияния температурного фактора на несущую способность рулона магнитной ленты // Проблемы прочности. –1981. – №8. – С.62-65. (в соавт.)

.pdf

1983.2 Исследование резонансных частот при поперечных колебаниях рулонов магнитных лент // Проблемы прочности. – 1983 – №5. – С.81-85. (в соавт.)

.pdf

1983.3 Экспериментальное исследование остаточных напряжений в рулонах магнитных лент // Проблемы прочности. – 1983. – №10. – С.43-49. (в соавт.)

.pdf

-Шидловский Н.С. Несущая способность полимерных пленок и их рулонов с учетом факторов, сопутствующих реальным условиям эксплуатации: Авто-реф. дис. … канд. техн. наук. К., 1983. 16 с.
1985.3 Прогнозирование несущей способности рулонов магнитных лент при работе в экстремальных условиях // Техника средств связи. Сер. общетехн. 1985. Вып. 2. С. 67–74. (в соавт.)

.pdf

1986.1 Несущая способность рулонов магнитных лент при вибрационных нагрузках // Пробл. прочности. – 1986. – № 11. – С. 52–56. (в соавт.)

.pdf

1986.2 Влияние вибрации и температуры на несущую способность рулонов магнитных лент // Проблемы прочности. – 1986. – № 11. – С. 69–72. (в соавт.)

.pdf

-Расчет остаточных напряжений в рулонах магнитных лент с учетом эксплуатационных факторов // Проблемы прочности – 1987. № 5. –С. 89–94. (в соавт.)
1990.4 Измерение теплофизических характеристик магнитных лент в рулоне // Заводская лаборатория – 1990, №1, том 56. – С. 41-44. (в соавт.)

.pdf

1992.1 Шидловский Н.С., Крючков В.В. Надежность рулонных накопителей информации. – К.: Лыбидь, 1992. – 128 с.

.pdf

Исследования различных материалов и изделий:

НазваниеТип
-Проблеми підвищення стійкості карбувальних штемпелів //Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов, – Краматорск: 2008, № 1 (19). – С.306-312. (в соавт.)
-Экспериментальное исследование технологического процесса ультразвуковой кавитационной стирки // Вестник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт", серия Машиностроение, – К: 2009, – № 55. – С. 324-331. (в соавт.)
10-13 Дослідження в’язко-пружних процесів у пресованих деталей гальмівних систем автомобільного транспорту // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Серія Машинобудування, – К: 2010, – № 60. – С. 263-266. (в соавт.)

.pdf

11-25 Визначення характеристик надійності та пошкодження елементів апаратів мобільного зв'язку при дії короткочасних та циклічних навантажень // Вісник СевНТУ. Збірник наукових праць. Серія: Механіка, енергетика, екологія – Севастополь, 2011. – С. 137-142. (в соавт.)

.pdf

-Визначення пружних властивостей дисперсних матеріалів // Материалы VII Международной конференции "Стратегия качества в промышленности и образовании" (3-10 июня 2011 г., Варна, Болгария), Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus, Специальный выпуск. – Днепро-петровск - Варна, 2011. – том ІІ, С. 338-340. (в соавт.)
13-1.6 Характеристики міцності елементів гальмівних систем автомобільного транспорту // Машинознавство. 2013, № 9/10, – С. 39–43. (в соавт.)

.pdf

13-1.7 В’язко-пружні властивості матеріалів гальмівних систем автомобільного транспорту // Машинознавство. № 11/12, – С. 39–43. (в соавт.)

.pdf

Патенты в области средств остеосинтеза:

НазваниеТип
08-12 Патент на корисну модель № 33548 Прилад для артроскопічного вимірю-вання пружності суглобового хряща. Зареєстровано 25.06.2008 р., Бюл. № 12, 2008. (в соавт.)

.pdf

08-13 Патент на корисну модель № 36187 Шарнірно-дистракційний апарат для гомілковоступневого суглоба "БКЛ" Зареєстровано 10.10.2008 р., Бюл. № 19, 2008. (в соавт.)

.pdf

09-21 Патент на корисну модель № 41339 Спосіб визначення механічних властивостей кісткового регенерату при експериментальному переломі нижньої щелепи. Зареєстровано 12.05.2009 р., Бюл. № 9, 2009. (в соавт.)

.pdf

09-22 Патент на корисну модель № 43821 Спосіб визначення модуля пружності кісткової тканини на стиск. Зареєстровано 25.08.2009 р., Бюл. № 16, 2009. (в соавт.)

.pdf

09-23 Патент на корисну модель № 45974 Стабілізуюча пластина для остеосинтезу дистального відділу малогомілкової кістки. Зареєстровано 10.12.2009 р., Бюл. № 23, 2009. (в соавт.)

.pdf

11-27.1 Патент на корисну модель № 59410 Спосіб визначення модуля пружності кісткової тканини нижньої щелепи. Зареєстровано 10.05.2011 р., Бюл. № 9, 2011. (в соавт.)

.pdf

11-27.2 Патент на корисну модель № 61796 Спосіб випробування ниток на сти-рання, зокрема хірургічних ниток. Зареєстровано 25.07.2011 р., Бюл. № 14, 2011. (в соавт.)

.pdf

12-31 Патент на корисну модель № 68132 Пристрій для визначення твердості кісткової тканини. Зареєстровано 12.03.2012 р., Бюл. № 5, 2012. (в соавт.)

.pdf

12-32 Патент на корисну модель № 68177 Спосіб вимірювання зміщень уламків кісток людини в експерименті. Зареєстровано 12.03.2012 р., Бюл. № 5, 2012. (в соавт.)

.pdf

13-4.1 Патент на винахід № 100905 Спосіб випробування ниток на стирання, зокрема хірургічних ниток. Дата, з якої є чинним права на винахід 11.02.2013 р., Бюл. № 3, 2013. (в соавт.)

.pdf

Методические разработки:

НазваниеТип
1999.1 Шидловський М.С., Шпак Д.Ю. Практикум з лабораторних робіт з дисципліни «Нові матеріали». Частина 1 « Міцність і деформування полімерних та композиційних матеріалів при короткочасному навантаженні». Для студентів спеціальності «Динаміка та міцність машин». – К.: НТУУ «КПІ», 1999. – 37с.

.pdf

2002.1 Шидловський М.С., Шпак Д.Ю. Практикум з лабораторних робіт з дисципліни «Нові матеріали». Частина II. «В'язкопружні властивості полімерних та композиційних матеріалів при тривалому навантаженні». Для студентів спеціальності «Динаміка та міцність машин». – К.: НТУУ «КПІ», 2002. – 44с.

.pdf

05-04 Шидловський М.С., Шпак Д.Ю., Тимошенко О.В. Практикум з лабораторних робіт з дисципліни "Нові матеріали". Частина 2. "В’язкопружні властивості полімерних і композиційних матеріалів при тривалому навантаженні". Для студентів спеціальності "Динаміка та міцність машин". – К.: НТУУ "КПІ", 2005. –47с.

.pdf

09-24 Шидловський М.С., Шпак Д.Ю. Нові матеріали: Частина 1. "Міцність і деформування полімерних та композиційних матеріалів при короткочасному навантаженні". Практикум до лабораторних робіт для студентів спеціальності "Динаміка і міцність машин" – Електронний засіб навчального призначення НМУ № Е8/9-048. – К.: НТУУ "КПІ", 2009. –37с. Доступ : http://library.ntu-kpi.kiev.ua:8080/handle/123456789/123

.pdf

09-25 Шидловський М.С., Шпак Д.Ю. Нові матеріали: Частина 2. "В'язкопружні властивості полімерних та композиційних матеріалів при тривалому навантаженні". Практикум до лабораторних робіт для студентів спеціальності "Динаміка і міцність машин" – Електронний засіб навчального призначення НМУ № Е8/9-049. – К.: НТУУ "КПІ", 2009. –45с. Доступ : http://library.ntu-kpi.kiev.ua:8080/handle/123456789/124

.pdf

09-26 Шидловський М.С., Шпак Д.Ю. Опір матеріали: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів видавничо-поліграфічного інституту та факультету біотехнології та біотехніки денної та заочної форм навчання. – Електронний засіб навчального призначення НМУ № Е8/9-050. – К.: НТУУ "КПІ", 2009. –31с. Доступ : http://library.ntu-kpi.kiev.ua:8080/handle/123456789/154

.pdf

09-27 Шидловський М.С., Шпак Д.Ю. Нові матеріали: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності "Динаміка і міцність машин" – Електронний засіб навчального призначення НМУ № Е8/9-051. – К.: НТУУ "КПІ", 2009. –53с.

.pdf

11-29 Шидловський М.С., Шпак Д.Ю. Нові матеріали: Методи вимірювання характеристик міцності та пружності конструкційних пластмас та гум при короткочасному навантаженні. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050501 "Прикладна механіки" – Електронний засіб навчального призначення НМУ № Е11/12-005. – К.: НТУУ "КПІ", 2011. –36 с. Доступ : http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1541

.pdf

11-30 Шидловський М.С., Шпак Д.Ю., Тимошенко О.В. Нові матеріали: Обладнання для випробувань конструкційних пластмас та гум при короткочасному навантаженні. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050501 "Прикладна механіки" – Електронний засіб навчального призначення НМУ № Е11/12-006. – К.: НТУУ "КПІ", 2011. –48 с. Доступ : http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1542

.pdf

14-5.13 Шидловський М.С., Боронко О.О., Шпак Д.Ю. Дослідження механічних властивостей матеріалів та виробів динамічними методами. Практичний посібник. Для студентів напрямку підготовки 6.050501 "Прикладна механіка" – К.: НТУУ "КПІ", 2014. – 81 с. Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7794

.pdf