Научная работа студентов в области биомеханики
Generic placeholder image

Участники студенческого научного кружка 2015 г.В.Шутий. Результати вимірювань пружних характеристик кісткових тканин Презентация Доклад
І.Дерновий. Результати вимірювання жорсткостей систем фіксації переломів кісток людини Презентация Доклад


Андрей Крикун исследует структуру костной ткани в месте переломаА.Крикун. Способи вимірювання біомеханічних характеристик систем остеосинтезу кінцівок Презентация Доклад
О.Жарінов. Дослідження деформаційних характеристик нових систем остеосинтезу з урахуванням циклічного навантаження Презентация Доклад
Д.Ковальов. Результати вимірювання жорст-костей систем фіксації переломів кісток людини Презентация Доклад


Хирург Андрей Копчак, студенты Егор Билецкий и Николай Ковбаса обсуждают результаты исследований систем остеосинтезаЄ.Білецький. Вплив транспортних вібрацій на біомеханічні характеристики фіксованих переломів кінцівок Презентация Доклад
Є.Білецький. Методи комплексного дослідження біомеханічних властивостей та діагностика стану кісткової тканини Презентация Доклад
Є.Білецький. В'язкопружні характеристики кістковій тканині нижньої щелепи людини Презентация Доклад


Богдан Васильченко разрабатывает новый способ закрепления стержневых аппаратов фиксации переломовБ.Васильченко. Удосконалена конструкція вузлу кріплення стрижневого апарату фіксації переломів кісток та його міцність при дії монтажних навантажень Презентация Доклад


Николай Гризовский испытывает новую систему закрепления стержневых аппаратов фиксации переломовМ.Гризовський. Виготовлення вузлів кріплення стрижневого апарату фіксації переломів кісток та їх міцність при дії фізіологічних навантажень Доклад


Александр Гусенко изучает способы фиксации сложных переломов костей человекаО.Гусенко. Характеристики деформування засобів фіксації переломів кісток під дією фізіологічних навантажень Презентация Доклад
А.Бондар. Методика випробування стрижневих апаратів фіксації переломів пальців Презентация Доклад
С.Шавловський. Біомеханічні властивості систем фіксації переломів великогомілкової кістки при дії зовнішніх навантажень Доклад
В.Мазо. Дослідження деформацій у системах «апарат фіксації – великогомілкова кістка» під впливом фізіологічних навантажень Доклад


Ольга Мусиенко готовит для испытаний препараты бедренной кости с имплантамиО.Мусієнко. Натурне моделювання з’єднання імпланта, що замінює головку стегнової кістки, з кістковою тканиною Презентация Доклад
А.Макаренко., В.Шитіков. Застосування цифрової фото- та відеозйомки реєстрації деформацій біомеханічних систем Презентация Доклад
А.Макаренко., В.Шитіков. Характеристики пружності та міцності кісткової тканини кінцівок людини Доклад
А.Макаренко., В.Шитіков. Вибір пористих матеріалів для імітаційних досліджень систем остеосинтезу Презентация ДокладДенис Иванок и Дмитрий Скорик измеряют биомеханических характеристик костной тканиД. Скорик. Кореляційні зв'язки між біомеханічними характеристиками та структурними особливос-тями кісткової тканини Доклад
Д. Іванок. Визначення пружних характеристик кісткової тканини при розтягу та стиску Презентация Доклад
А.Шандура. Особливості механічних характеристик біологічних тканин при одноразових короткочасних навантаженнях Презентация Доклад
М.Ясинська. Характеристики в’язкопружності біологічних тканин з різною структурою Презентация ДокладНиколай Ковбаса изучает биомеханические характеристики систем фиксации переломов костейМ.Ковбаса. Дослідження нових засобів фіксації переломів проксимального епіфізу великогоміл-кової кістки Презентация Доклад
М.Ковбаса. Надійність нових засобів переломів кісток в області колінного суглобу Презентация Доклад
П.Педенко. Деформаційна надійність фіксації переломів стегнової кістки Презентация Доклад


Марианна Дымань изучает биомеханические свойства костной ткани на натурных образцахМ. Димань. Діагностика біомеханічних властивостей кісткової тканини під час хірургічних операцій (огляд сучасних методів) Презентация Доклад
М. Димань. Кореляційні зв’язки між пружністю та характеристиками твердості кісткової тканини різної структури Доклад


Марианна Дымань готовит препараты для измерения биомеханических характеристик систем остеосинтезаМ. Димань. Характеристики жорсткості систем остеосинтезу для фіксації переломів кісток Презентация Доклад
М. Димань. Метод вимірювання біомеханічних характеристик засобів зрощування переломів кісток стопи людини Презентация Доклад

Прочность современных материалов и конструкцийАлександра Боровик и Людмила Маскайкина – одни из первых участников нашего кружка в 2008-2011 ггО. Боровик. Результати випробувань технічних марок гум та гумових виробів для залізничного транспорту Презентация Доклад
Л. Маскайкіна. Експлуатаційні властивості нових типів полікарбонатів Презентация Доклад
О. Боровик. Результати випробувань сталевих оцинкованих армуючих профілів Доклад
Л. Маскайкіна. Прогнозування повзучості конст-рукційних пластмас за допомогою принципу тем-пературно-часової аналогії Доклад
О. Боровик. Визначення характеристик надійності та пошкодження абонентських радіостанцій при дії короткочасних та циклічних навантажень Доклад


Павел Марченко и Павел Путренков исследуют прочность современных полимерных материаловП. Марченко. Міцність технічних гум при повторно – змінному згині Презентация Доклад
П. Марченко. Вплив режимів навантаження та зовнішніх факторів на експлуатаційні властивості конструкційних пластмасс Презентация Доклад
П. Путренков. Стійкість технічних гум та виробів до знижених температур Презентация Доклад
П. Путренков. Вплив умов експлуатації на механічні властивості технічних гум Доклад


Никита Мишко исследует упругие свойства пластмасс для медицинского примененияМ. Мишко. Дослідження пружних властивостей пластмас медичного призначення динамічним методом Презентация Доклад
З. Ясковець. Вплив агресивних середовищ на деформаційні властивості технічних марок гум Доклад
Є. Решетило. Вплив температури на повзучість технічних марок гум Презентация Доклад
Є. Решетило. Властивості технічних марок гум з урахуванням впливу температури та рідких середовищ Презентация Доклад


Студентки О.Перехрестенко и М.Дорощук испытывают медицинские пластмассы на прочностьО. Перехрестенко. Медичні пластмаси холодного затвердіння та особливості їх випробувань Презентация Доклад
М. Дорощук. Характеристики міцності пластмаси холодного затвердіння Протакрил-М Доклад


Александр Гусенко испытывает пластмассовые детали стрелкового оружия на ударО. Гусенко. Методи випробувань компонентів стрілецької зброї на міцність при статичних та ударних навантаженнях Доклад
Р. Шрамко. Оцінка невизначеності вимірювань механічних характеристик матеріалів Доклад
Ю. Воронін. Міцність зварювальних швів конструкційних пластмас з урахуванням способу з’єднання Презентация Доклад


София Яковлева составляет литературный обзор по применению конструкционных пластмасс в средствах защиты и оружияС. Яковлева. Конструкційні пластмаси у засобах захисту та зброї (огляд джерел) Презентация Доклад
П. Брицький. Дослідження впливу концентраторів напружень на міцність модифікованих марок конструкційних пластмас Презентация Доклад

Испытания деталей автотранспортаАндрей Крикун измеряет твердость запасных частей для автомобильного транспортаА. Крикун. Експериментальне визначення експлуатаційних характеристик багатолистових ресор для автомобільного транспорту Доклад
А. Крикун. Експлуатаційні характеристики фрикційних накладок для автомобільного транс-порту Презентация Доклад
А. Крикун. В’язкопружні процеси в матеріалах гальмівних систем автомобільного транспорту Презентация Доклад
О.Боровик. Результати вимірювань міцносних характеристик зубчастих пасів для транспортних засобів Презентация Доклад


Вадим Круш измеряет геометрические характеристики тормозных колодок для автомобилейВ. Круш. Визначення експлуатаційних характеристик елементів гальмівних систем автомобільного транспорту Доклад
В. Круш. Методика вивчення релаксаційних процесів в елементах гальмівних систем автомобільного транспорту Презентация Доклад
В. Круш. Методи контролю експлуатаційних характеристик елементів гальмівних систем автотранспорту Доклад
Є. Білецький. Визначення деформаційних характеристик надійності нестандартних гумово-металевих шарнірів для автомобільного транс-порту Презентация Доклад
А.Токарський. Експлуатаційні характеристики гумово-металевих шарнірів для автомобільного транспорту Доклад